top of page

GDPR 

Genom att vi följer GDPR, skyddar vi dina personuppgifter. Genom att lämna dina personuppgifter i samband med bokning och kurser, godkänner du att Ember´s Hundrehab lagrar och behandlar dessa. 

Ember´s Hundrehab lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i Ember´s Hundrehabs personregister eller som längst 10 år efter senaste besöket. Det kan vara kopplingar såsom pågående behandling, att du själv har bett om att få våra nyhetsmail eller gjort en intresseanmälan av något slag.

Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera och behandla din hund på bästa sätt samt för att kunna hålla en kontakt med dig.

Vi lagrar personuppgifter pga:

  • Bokföringslagen 7 år (fakturor och kvitton)

  • Mailkonversationer 3 mån efter senaste mailkonverastion. Vi gallrar mailen och raderar med en 3 månaders mellanrum.

  • Kundregister och journal, 10 år efter senast bokade besök.

 

Vad vi lagrar:

  • Namn    

  • Adress

  • Telefonnummer

  • Epost

  • Hundens namn, ras, ålder, sjukdomshistoria.

  • Vi lagrar även journaler hos oss med den information du delger oss. Veterinärutlåtanden, röntgenbilder etc.

 

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter Ember´s Hundrehab har registrerade om dig.

En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till: Ember´s Hundrehab, Risbrunn 125, 84294 Sveg.

Tycker du att Ember´s Hundrehab hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.

Närbild på en Black Dog
bottom of page